GET entity/{id}

Provides a description of an entity.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
id

The id of the product

integer

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

A detailed description of the requested product

EntityDescription
NameDescriptionTypeAdditional information
orderSeparatelyAllowed

indicates whether or not the entity may be downloaded separate from the dataset

boolean

None.

partOfDataset

the dataset to which the entity belongs

ProductLink

None.

description

a description of the product

string

None.

keywords

the meta keywords associated with the product

string

None.

owners

the organisations that own the data within the product

Collection of string

None.

configmessage

a message to display when configuring an order for this product

string

None.

formats

the available file formats for the product; if none this is a predefined product (i.e. one that cannot be configured)

Collection of string

None.

selectionentities

the available geographical crop options for the product (empty if a predefined product)

Collection of SelectionEntity

None.

filetypes

the available file type options

Collection of FileType

None.

temporalCropStartMin

the minimum value the start timestamp of a temporal crop may have (only applicable to diff filetype)

date

None.

temporalCropStartMax

the maximum value the start timestamp of a temporal crop may have (only applicable to diff filetype)

date

None.

temporalCropEndMin

the minimum value the end timestamp of a temporal crop may have (only applicable to diff filetype)

date

None.

temporalCropEndMax

the maximum value the end timestamp of a temporal crop may have (only applicable to diff filetype)

date

None.

pointInTimeMin

the minimum value the timestamp of the point in time (only applicable to hist filetype)

date

None.

pointInTimeMax

the minimum value the timestamp of the point in time (only applicable to hist filetype)

date

None.

availableversions

the values allowed for a temporal crop or point in time order (only applicable to hist and diff filetypes)

Collection of ProductVersion

None.

continuousupdate

indicates whether or not the product is continuous updated (if that's the case than there are no distinct versions)

boolean

None.

documents

a collection of documents attached to a product (these documents will also be part of the resulting order item package)

Collection of Document

None.

downloads

a collection of files that can be downloaded without placing an order (i.e. part of the open data)

Collection of DownloadFile

None.

temporaryunavailable

indicates whether or not the product is temporary unavailable for download

boolean

None.

useconstraints

a collection of use constraints

Collection of UseConstraint

None.

id

a unique id for the product

integer

None.

allowed

indicates whether or not the user is allowed to order the product

boolean

None.

opendata

indicates whether or not the product is available as open data

boolean

None.

categories

the categories the product belongs to

Collection of string

None.

name

the product name

string

None.

descriptionurl

the link to the product description

string

None.

type

indicates whether the product is a dataset group, a dataset or an entity

ProductType

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "orderSeparatelyAllowed": true,
 "partOfDataset": {
  "name": "GRBgis",
  "url": "http://download.vlaanderen.be/dataset/1234"
 },
 "description": "Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000.",
 "keywords": "Landgebruik geografie WEGEN WATERLOPEN GEBOUWEN INFORMATIESYSTEEM GEBOUW RIJBAAN CONSTRUCTIES GROOTSCHALIG GRB-DATABANK GRACHT WEGINRICHTING PERCELEN SPOORRAIL AIV-PRODUCT GEVELPUNT GEVELLIJN KUNSTWERK SPOORBAAN WEGBAAN CIRCULATIEZONE WEGGEBRUIKERS WEGAANHORIGHEID WEGKNOOP LONGITUDINALE PUTDEKSEL BOUWSEL TOEGANGEN GEVELS GRBCAD GRB-CAD GRBGIS GRB CAD GRB GIS GRB-GIS GRB Metadata GDI-Vl-conform Metadata INSPIRE-conform Lijst M&R INSPIRE",
 "configmessage": "OPGELET: Bedrijven en openbare instanties niet deelnemer GDI Vlaanderen kunnen deze data niet via de download.vlaanderen.be site bekomen. U kan wel via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be een aanvraag indienen bij het Agentschap Informatie Vlaanderen.",
 "formats": [
  "Shapefile",
  "GML"
 ],
 "selectionentities": [
  {
   "name": "Geen versnijding",
   "code": "None"
  },
  {
   "name": "Tekenen van een zone op kaart",
   "code": "Custom"
  },
  {
   "name": "Gemeente",
   "code": "SpltRefgem"
  },
  {
   "name": "Kaartblad NGI 1/1, numerieke reeks",
   "code": "SpltKbl"
  },
  {
   "name": "Provincie met inbegrip van Brussels Gewest",
   "code": "SpltRefprvBxl"
  }
 ],
 "filetypes": [
  "Full",
  "Hist"
 ],
 "pointInTimeMin": "2014-01-01T00:00:00",
 "continuousupdate": false,
 "documents": [
  {
   "name": "Data_GRBgis.pdf",
   "url": "https://download.vlaanderen.be/Producten/GetDocument?id=245&title=Data_GRBgis_pdf&x=Data_GRBgis_pdf"
  },
  {
   "name": "Leesmij_GRBgis.pdf",
   "url": "https://download.vlaanderen.be/Producten/GetDocument?id=215&title=Leesmij_GRBgis_pdf&x=Leesmij_GRBgis_pdf"
  }
 ],
 "downloads": [
  {
   "name": "Potentieel Natuurlijke Vegetatie, 2001 GML.zip",
   "path": "Historisch bos|OPEN DATA - Potentieel Natuurlijke Vegetatie, 2001",
   "volume": "37 MB",
   "url": "https://downloadagiv.blob.core.windows.net/pnv/Potentieel+Natuurlijke+Vegetatie%252c+2001+GML.zip",
   "fileindex": 1
  }
 ],
 "temporaryunavailable": false,
 "useconstraints": [
  {
   "level": "Voor taken van algemeen belang - GDI-Vlaanderen deelnemers",
   "constraints": [
    "Elke deelnemer aan GDI-Vlaanderen heeft toegang tot de gegevensbron die toegevoegd is aan de GDI, en mag deze gebruiken voor zijn taken van algemeen belang. Op deze toegang en dit gebruik zijn de voorwaarden van toepassing, bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.",
    "Deze toegang en gebruik zijn kosteloos en van onbepaalde duur.",
    "De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd."
   ]
  }
 ],
 "id": 123,
 "allowed": true,
 "opendata": true,
 "categories": [
  "Beelden, basiskaarten, grondgebruik",
  "Binnenwateren",
  "Biota"
 ],
 "name": "GRB - Adp - administratief perceel",
 "type": "Dataset"
}

application/xml, text/xml

Sample:
<EntityDescription xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <Id>123</Id>
 <Allowed>true</Allowed>
 <OpenData>true</OpenData>
 <Categories>
  <Category>Beelden, basiskaarten, grondgebruik</Category>
  <Category>Binnenwateren</Category>
  <Category>Biota</Category>
 </Categories>
 <Name>GRB - Adp - administratief perceel</Name>
 <ProductType>Dataset</ProductType>
 <TemporaryUnavailable>false</TemporaryUnavailable>
 <Description>Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000.</Description>
 <Keywords>Landgebruik geografie WEGEN WATERLOPEN GEBOUWEN INFORMATIESYSTEEM GEBOUW RIJBAAN CONSTRUCTIES GROOTSCHALIG GRB-DATABANK GRACHT WEGINRICHTING PERCELEN SPOORRAIL AIV-PRODUCT GEVELPUNT GEVELLIJN KUNSTWERK SPOORBAAN WEGBAAN CIRCULATIEZONE WEGGEBRUIKERS WEGAANHORIGHEID WEGKNOOP LONGITUDINALE PUTDEKSEL BOUWSEL TOEGANGEN GEVELS GRBCAD GRB-CAD GRBGIS GRB CAD GRB GIS GRB-GIS GRB Metadata GDI-Vl-conform Metadata INSPIRE-conform Lijst M&amp;amp;R INSPIRE</Keywords>
 <ConfigMessage>OPGELET: Bedrijven en openbare instanties niet deelnemer GDI Vlaanderen kunnen deze data niet via de download.vlaanderen.be site bekomen. U kan wel via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be een aanvraag indienen bij het Agentschap Informatie Vlaanderen.</ConfigMessage>
 <Formats>
  <string>Shapefile</string>
  <string>GML</string>
 </Formats>
 <SelectionEntities>
  <SelectionEntity>
   <Name>Geen versnijding</Name>
   <Code>None</Code>
  </SelectionEntity>
  <SelectionEntity>
   <Name>Tekenen van een zone op kaart</Name>
   <Code>Custom</Code>
  </SelectionEntity>
  <SelectionEntity>
   <Name>Gemeente</Name>
   <Code>SpltRefgem</Code>
  </SelectionEntity>
  <SelectionEntity>
   <Name>Kaartblad NGI 1/1, numerieke reeks</Name>
   <Code>SpltKbl</Code>
  </SelectionEntity>
  <SelectionEntity>
   <Name>Provincie met inbegrip van Brussels Gewest</Name>
   <Code>SpltRefprvBxl</Code>
  </SelectionEntity>
 </SelectionEntities>
 <FileTypes>
  <FileType>Full</FileType>
  <FileType>Hist</FileType>
 </FileTypes>
 <TemporalCropStartMin xsi:nil="true" />
 <TemporalCropStartMax xsi:nil="true" />
 <TemporalCropEndMin xsi:nil="true" />
 <TemporalCropEndMax xsi:nil="true" />
 <PointInTimeMin>2014-01-01T00:00:00</PointInTimeMin>
 <PointInTimeMax xsi:nil="true" />
 <ContinuousUpdate>false</ContinuousUpdate>
 <Documents>
  <Document>
   <Name>Data_GRBgis.pdf</Name>
   <Url>https://download.vlaanderen.be/Producten/GetDocument?id=245&amp;title=Data_GRBgis_pdf&amp;x=Data_GRBgis_pdf</Url>
  </Document>
  <Document>
   <Name>Leesmij_GRBgis.pdf</Name>
   <Url>https://download.vlaanderen.be/Producten/GetDocument?id=215&amp;title=Leesmij_GRBgis_pdf&amp;x=Leesmij_GRBgis_pdf</Url>
  </Document>
 </Documents>
 <Downloads>
  <DownloadFile>
   <Name>Potentieel Natuurlijke Vegetatie, 2001 GML.zip</Name>
   <Path>Historisch bos|OPEN DATA - Potentieel Natuurlijke Vegetatie, 2001</Path>
   <Volume>37 MB</Volume>
   <Url>https://downloadagiv.blob.core.windows.net/pnv/Potentieel+Natuurlijke+Vegetatie%252c+2001+GML.zip</Url>
   <Index>1</Index>
  </DownloadFile>
 </Downloads>
 <UseConstraints>
  <UseConstraint>
   <Level>Voor taken van algemeen belang - GDI-Vlaanderen deelnemers</Level>
   <Constraints>
    <string>Elke deelnemer aan GDI-Vlaanderen heeft toegang tot de gegevensbron die toegevoegd is aan de GDI, en mag deze gebruiken voor zijn taken van algemeen belang. Op deze toegang en dit gebruik zijn de voorwaarden van toepassing, bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.</string>
    <string>Deze toegang en gebruik zijn kosteloos en van onbepaalde duur.</string>
    <string>De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd.</string>
   </Constraints>
  </UseConstraint>
 </UseConstraints>
 <OrderSeparatelyAllowed>true</OrderSeparatelyAllowed>
 <Dataset>
  <Name>GRBgis</Name>
  <Url>http://download.vlaanderen.be/dataset/1234</Url>
 </Dataset>
</EntityDescription>