Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5 m

Het object stand van zaken DHMV II duidt aan waar reeds data beschikbaar is.

Metadata Ruwe remote sensing data Downloaden

Digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld in rasterformaat met een grondresolutie van 5 m. Dit DTM werd afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II)werden ingewonnen.Dit product wordt aangevuld met een object 'vliegdagcontour DHMV II' dat voor ieder deel van het DTM de precieze opnamedata weergeeft.Het product wordt ingewonnen over de periode 2013-2015 en wordt gradueel vrijgegeven.


Versie
1.0
Toepassingsschaal
5m
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen