Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DSM, raster, 1 m

Het object stand van zaken DHMV II duidt aan waar reeds data beschikbaar is.

Metadata Ruwe remote sensing data Downloaden


Versie
2014.01
Toepassingsschaal
1m
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen