Potentieel natuurlijke vegetatie - Vegetatietype-eenheid

Niet apart bestelbaar als entiteit.