CADMAP - Niet eenduidig geïdentificeerd kadastraal perceel

Niet apart bestelbaar als entiteit.