Recht van voorkoop, ruimtelijke ordening - Voorkoopgebied

Niet apart bestelbaar als entiteit.