DHM-Vlaanderen, raster, 100 m

Metadata Ruwe remote sensing data Downloaden

Het digitaal hoogtemodel (DHM) is een driedimensionele, digitale beschrijving van het aardoppervlak, opgesteld onder impuls van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AWZ - Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en AMINAL - Afdeling Water). Het hoogtemodel bestaat uit rastercellen van 100 op 100 meter, die de hoogte op maaiveldhoogte weergeven.


Versie
1.0
Toepassingsschaal
1:100000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen