GRB - Wti - transversale weginrichting

OPGELET: Deze data zijn gratis en voor iedereen beschikbaar (Open Data). Om uw product op maat te versnijden en vervolgens te downloaden is registratie noodzakelijk. Registreren kan via https://auth.vlaanderen.be/

Toevoegen aan winkelkar

Een transversaal weginrichtingselement (wti) is een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren. Deze inrichtingselementen zijn overwegend dwars op de lengteas van de wegbaan (wbn) georiënteerd.


Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende dataset