Bedrijventerreinen OSLO - Planningszone met economische bestemming

Niet apart bestelbaar als entiteit.