Bedrijventerreinen OSLO - Ontwikkelbare bedrijvenzone

Niet apart bestelbaar als entiteit.