Versnijdingsschema IKONOS satellietbeelden (2 km op 2,5km)

OPGELET: Deze data zijn enkel beschikbaar voor voormalige deelnemers GIS Vlaanderen. Elke andere openbare instantie of elk ander bedrijf kan zich richten tot de eigenaar van de data (zie metadata).

Metadata Toevoegen aan winkelkar

Om beeldmateriaal van hoge resolutie, in dit geval IKONOS satellietbeelden, te versnijden werd een dataset, gebaseerd op een regelmatig rooster, gebruikt. De tiles beslaan een opp. van 2 bij 2.5 km en volgen de NGI-kaartbladindeling. Eén kaartblad (NIG kaartblad, schaal 1/50.000) omvat zodoende 128 tiles.


Versie
Opname 2002
Toepassingsschaal
1:50000
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen