Leveringsgebieden drinkwater, toestand 07/10/2019

Metadata Downloaden

Deze gegevens geven een overzicht van de leveringsgebieden in Vlaanderen. Een leveringsgebied is een geografisch vastgelegd gebied waarin water geschikt voor menselijke consumptie wordt verdeeld afkomstig van één of meerdere bronnen van de welke de waterkwaliteit uniform verondersteld wordt. De uniforme kwaliteit kan variëren met de tijd.De gegevens zijn samengesteld voor de Europese richtlijn 98/83/EC omtrent drinkwater.


Toepassingsschaal
10km
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen