Recht van voorkoop, ruilverkaveling uit kracht van wet - Voorkoopgebied

Niet apart bestelbaar als entiteit.