CadGIS fiscaal - Gebouwen, beheerd door het gewest

Niet apart bestelbaar als entiteit.