DHM-Vlaanderen, raster, 5 m

Metadata Ruwe remote sensing data Downloaden

Digitaal hoogtemodel van Vlaanderen in rastervorm met resolutie van 5m x 5m. De hoogtewaarden betreffen de hoogte van het maaiveld en zijn uitgedrukt in meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing, NGI). De hoogtewaarde per pixel is berekend door interpolatie van hoogtemetingen, in hoofdzaak ingewonnen via laseraltimetrie (LIDAR) met een dichtheid van ca 1 punt per 4m², in de periode 2001 - 2004.


Versie
1.0
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen