Testdata Standaardproducten Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II

Ruwe remote sensing data Downloaden

Als voorbereiding op de opdracht voor de inwinning van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II werd op 30 april 2012 LiDAR-hoogtegegevens en beeldmateriaal ingewonnen en verwerkt voor een testgebied van ca. 30km² ter hoogte van Geraardsbergen. Dit testgebied omvat een veelheid aan landschappen: riviervallei en hellingen, bebouwd gebied en open terrein, water, bossen en lage vegetatie, …. Van de originele brondata werden standaardproducten afgeleid


Documenten

Heeft volgende dataset(s)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen