Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, orthofotomozaïek, testdata

Ruwe remote sensing data Downloaden

Grootschalige orthofotomozaïek (grondresolutie: 10cm) van de digitale luchtopnamen die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV-II), gelijktijdig met de LiDAR-hoogtegegevens op 30 april 2012 ingewonnen werden voor een testgebied van ca. 30km² ter hoogte van Geraardsbergen.


Versie
1.0
Toepassingsschaal
1:1000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen