Recht van voorkoop, nv De Scheepvaart - Voorkoopgebied

Niet apart bestelbaar als entiteit.