Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen - Provincie - gegeneraliseerd 10m

Niet apart bestelbaar als entiteit.