Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen - Gewest - gegeneraliseerd 100m

Niet apart bestelbaar als entiteit.