Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen - Gemeente - gegeneraliseerd 100m

Niet apart bestelbaar als entiteit.