Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen - Arrondissement - gegeneraliseerd 10m

Niet apart bestelbaar als entiteit.