Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland, Toestand 7/2/2018

OPGELET: Deze data zijn gratis en voor iedereen beschikbaar (Open Data). Om uw product op maat te versnijden en vervolgens te downloaden is registratie noodzakelijk. Registreren kan via https://auth.vlaanderen.be/

Metadata Toevoegen aan winkelkar

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.Graslanden in landbouwgebruik bestaan vaak uit een beperkt aantal grassoorten met een hoge voederwaarde. Om de diversiteit aan grassen en kruiden op dergelijke percelen te verhogen, biedt de VLM beheerovereenkomsten voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland aan. Een beheerovereenkomst voor soortenrijk grasland houdt onder meer in dat er geen bestrijdingsmiddelen, meststoffen en bodemverbeteraars gebruikt worden op het perceel. Bovendien moet afhankelijk van het stadium waarin het grasland zich bevindt, een specifiek maai- en/of beweidingsregime toegepast worden zoals bepaald door een deskundige voor de start van de overeenkomst. Om het opbrengstverlies te compenseren, ontvangt de landbouwer vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding.Beheerovereenkomsten voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland kunnen enkel gesloten worden op graslanden in daarvoor afgebakende beheergebieden. Deze beheergebieden worden door de Vlaamse minister afgebakend, op voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).


Versie
Toestand 07/02/2018
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen