Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen - Provincie - gegeneraliseerd 100m

Niet apart bestelbaar als entiteit.