Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen - Arrondissement - gegeneraliseerd 100m

Niet apart bestelbaar als entiteit.