Digitale boswijzer Vlaanderen 2009

Metadata Ruwe remote sensing data Downloaden

Sinds de jaren ’90 wordt de bosoppervlakte in Vlaanderen in kaart gebracht. Nadeel van de ‘oude’ methode was dat ze was gebaseerd op een eerdere generatie van luchtfoto’s en veldopnames. Dit was heel arbeids- en tijdsintensief. Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voerde team Diensten van het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s uit 2009 om de digitale boswijzer te realiseren. Met de Boswijzer kan de toestand sneller geëvalueerd worden en indien nodig het bosbeleid bijgestuurd worden. Het belangrijkste van de nieuwe Boswijzer is dat het een objectief instrument is.De boswijzer kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.


Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen