Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 1 maart 2017

Metadata Downloaden


Versie
1 maart 2017
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
vector
Status
historisch archief

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen