Historisch bos

Downloaden

In het kader van de opdracht "vectorisatie van het historisch bos binnen het project VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen'", uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud, werden volgende datasets gegenereerd: 1. Bebossing op de Ferrariskaarten (1771 - 1778) 2. Bebossing op de kaarten van Vandermaelen (1846 - 1854) 3. Bebossing op de topografische kaarten 1 : 20 000 (1910 - 1940) 4. Bosleeftijd 5. Potentieel Natuurlijke Vegetatie


Documenten

Heeft volgende dataset(s)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen