Opnamekarakteristieken IKONOS scenes - IKONOS scene

Niet apart bestelbaar als entiteit.