Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 100 m

Het object stand van zaken DHMV II duidt aan waar reeds data beschikbaar is.

Metadata Downloaden


Versie
2014.01
Toepassingsschaal
?
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen