Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 25 m

Het https://overheid.vlaanderen.be/DHM-Stand-van-zaken">stand van zaken DHMV II duidt aan waar reeds data beschikbaar is.

Metadata Downloaden

Digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld in rasterformaat met een grondresolutie van 25 m. Dit DTM werd via resampling aangemaakt vanuit het product DTM (5 m), product dat is afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II) werden ingewonnen.


Versie
2014.01
Toepassingsschaal
?
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen