Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks

OPGELET: Deze data zijn enkel beschikbaar voor voormalige deelnemers GIS Vlaanderen. Elke andere openbare instantie of elk ander bedrijf kan zich richten tot de eigenaar van de data (zie metadata).

Metadata Toevoegen aan winkelkar


Versie
gescande versie
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen