Oppervlakte meetpunten Nitraatrichtlijn, toestand 04/09/2019

Metadata Downloaden

NiD kwetsbare zones in Vlaanderen zoals gedefinieerd door de Europese Richtlijn 91/676/EEC met betrekking tot de bescherming van water tegen vervuiling veroorzaakt door nitraten afkomstig van agrarische bronnen (de Nitraatrichtlijn). De meetpunten worden aangewend om de nitraatconcentraties van het oppervlaktewater in agrarische gebieden te registreren voor de Nitraatrichtlijn.


Toepassingsschaal
10km
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen