Zwemwaterlocaties Vlaanderen, toestand 01/04/2018

Metadata Downloaden

Lijst van alle Vlaamse zwemwateren met hun locatie. 1. Deze richtlijn stelt bepalingen vast voor: a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit; b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit, en c) het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek. 2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op Richtlijn 2000/60/EG. 3. Deze richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat (hierna „zwemwater” te noemen). Zij is niet van toepassing op: a) zwembaden en gezondheidsbaden; b) ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden; c) kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.


Toepassingsschaal
1:10000
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen