Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling uit kracht van wet, 30/11/2019

OPGELET: Organisaties die geen instanties zijn kunnen deze data niet via de download.vlaanderen.be site bekomen. Gelieve contact op te nemen met de eigenaar (zie metadata).

Metadata Downloaden Toevoegen aan winkelkar

Gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit: - de wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 22 juli 1970 (B.S. 04/09/1970)- de wet tot aanvulling van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest van 11 augustus 1978 (B.S. 22/09/1978).


Versie
Toestand 30 november 2019
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
onbekend
Status
compleet

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen