Erosiegevoelige gebieden (Watertoets)

Metadata Downloaden

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen de studie ‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep fysische en regionale geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land. Deze watertoetskaart onderscheidt zich dan ook uitdrukkelijk van de potentiële bodemerosiekaart die als eindproduct van de studie van de afdeling Land zal worden opgemaakt. De watertoetskaart dient slechts ter evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige ingrepen of van plannen of programma’s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor een bepaald gebied wordt gewijzigd.


Versie
1.0 - Toestand 20/07/2006
Toepassingsschaal
1:20000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen