Regioindeling Huisartsenzones, toestand 1 januari 2017

Metadata Downloaden

Een huisartsenzone is een aaneengesloten geografisch gebied van één of meerdere (delen van) gemeenten, dat het werkgebied van een huisartsenkring vormt.De benamingen en indeling van Vlaanderen in huisartsenzones wordt vastgesteld door de bevoegde Vlaamse Minister, in uitvoering van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, en het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen.Een huisartsenkring is een vereniging die huisartsen groepeert, die binnen een huisartsenzone hun beroepsactiviteiten uitoefenen.Deze versie van de dataset heeft betrekking op het Ministrieel besluit van 20/07/2015 betreffende de huisartsenzones, gewijzigd door het Ministerieel besluit van 12/12/2016 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones.


Versie
Toestand 1/1/2017
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen