Stedelijk Groen

Downloaden

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Cel Groenbeleid, voerde het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) een classificatie uit van de IKONOS beelden (2002-2003) om er bruikbare informatie voor het stedelijk groenbeleid uit te distilleren. Met relatief een hoge nauwkeurigheden (90%) bleek het mogelijk om over gans Vlaanderen de vegetatie in kaart te brengen. Het onderscheid tussen “landbouw groen” en “stedelijk groen” werd gemaakt aan de hand van de Landbouwpercelenkaarten van 2002 en 2003. Binnen de vegetatie werd nog een bijkomend onderscheid gemaakt tussen “gras” en “begroeiing” (nauwkeurigheid 70%-85%). De datasetgroep is een combinatie van de rasterbeelden van Stedelijk groen Vlaanderen en de opnamekarakteristieken (vector) van de Ikonos Satellietbeelden.


Documenten

Heeft volgende dataset(s)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen