Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Watertoets)

Metadata Downloaden

De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer aandacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming.


Versie
1.0 - Toestand 20/07/2006
Toepassingsschaal
1:20000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen