Hellingenkaart (Watertoets)

Metadata Downloaden

De hellingenkaart ten behoeve van de watertoets geeft in een raster van 5 op 5 meter de helling (in %) van het terrein weer. De hellingenkaart werd in overeenstemming met de tabel met afvoercoëfficiënten zoals gevoegd in bijlage VIII bij het watertoetsbesluit ingedeeld in 4 klassen: hellingen kleiner dan 0,5%, van 0,5 tot 5%, van 5 tot 10% en hellingen groter dan 10%.


Versie
1.0 - Toestand 20/07/2006
Toepassingsschaal
1:20000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen