Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks

OPGELET: Deze data zijn enkel beschikbaar voor voormalige deelnemers GIS Vlaanderen. Elke andere openbare instantie of elk ander bedrijf kan zich richten tot de eigenaar van de data (zie metadata).

Metadata Toevoegen aan winkelkar

Zwart/wit verrastering van de analoog vervaardigde topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel, uitgegeven tussen 1978 en 1993 op schaal 1/10.000 door het NGI.


Versie
gescande versie
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
grid
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen